Yapay Zeka ile Donatılan Mobilya Tasarımları

Ağırlıklı olarak üretim yapan, üreten sistemlerinizi Dünya standarlarının ötesine erişebilmesi için, Yapay Zeka AI, Makine Öğrenmesi ML, IOT donanım, IOT yazılım geliştirmeleri ile mobilyaları yeniden yapay zekayla donatarak tasarlıyoruz, geliştirdiğimiz Yapay Zeka çözümler sizin 5. Sanayi Devrimi ve entegrasyonunuzu sağlıyor.

Sisteminizi daha rahat yönetebilmeniz için, sizin istekleriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda, planlanabilir, programlanabilir, yönetilebilir, canlı takip edilebilir ve raporlanabilir, masaüstü veya mobil uygulamalar geliştiriyoruz.

Yapay Zekayla Donatılan Mobilya Tasarımları

Vitrin Tasarımı

Bir vitrin veya pencere, aynı zamanda bir mağazadaki satılık eşyaları sergileyen veya müşteriyi mağazaya çekmek için tasarlanmış bir penceredir. Genellikle, terim dükkanın önündeki daha büyük cepheleri ifade eder.[1]

Mağazalardaki ilk vitrinler, 18. yüzyıl sonlarında göze çarpan tüketim seviyelerinin hızla arttığı Londra’da kuruldu. Perakendeci Francis Place, Charing Cross’daki terzilik tesisinde bu yeni perakende satış yöntemini ilk deneyenlerden biriydi. Butiklerdeki vitrinler genellikle giydirilen vitrin mankeni kullanır.

Photo by Sunyu Kim on

Vitrinler mağaza planında çok önemli bir yere sahip olmaktadır. İlgi çekici ve müşteriningözüne çarpan vitrinler, müşterileri mağazanın içine çekmektedir. Bir taraftan içeridesatılan ürünlerle ilgili bilgi verilirken diğer taraftan mağazanın müşteriye yansıtmakistediği yüzü ve imajı gösterilmektedir ( Bayraktar, 2011).
İnsanlar gerek yoğun iş temposu gerekse yasamın getirmiş olduğu yoğunluk nedeniyleişlerini bir an önce yoluna koyma telaşı içerisindedirler. Bu telaş içerisinde yoldan geçeninsanlar mağazaların vitrinlerini birkaç saniye içerisinde incelediklerinden, onları bir anolsun durdurup amaçlanan mesaj oldukça hızlı bir şekilde verilmelidir. Burada vitrintasarımının öneminin çok büyük olduğu söylenebilir.
Ne çeşit vitrin tasarımı düşünülürse düşünülsün birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu noktalar:

Vitrinin çeşidi

Ürünlerin en iyi şekilde nasıl gruplanacağı,
Herhangi bir planın veya temanın / düzenin olup olmadığı,

Manken, dekor, ışıklandırma, grafik ve işaretlerin nasıl kullanılacağıdır (Morgan, 2008,
s.42 ).
Bir mağaza vitrin tasarımında tasarımcının sahip olması gereken bir takım unsurlar
bulunmaktadır.

Bir mağaza vitrin tasarımında tasarımcı;

 1. Sergileme işlevinin, mağazanın hazırlanışında, göz önünde tutulan diğer şeylerden,tümüyle ayrılan bir şey olduğunun bilincinde olmalıdır.
 2. Sergileme elemanlarını ve vitrini mağazanın her zaman ki dekorundan farklı, satışişleminin bir parçası olarak görmelidir.
 3. Sergileme stilinde ve politikasında olabilecek maksimum değişikliği yapmalıdır.

Vitrin Çeşitleri
Bir vitrin tasarlanırken; mağazanın konumu, büyüklüğü mağazada satılan ürünlerin özelliğigibi özellikler dikkate alınmalıdır. Bu özelliklerin vitrinlerin çeşitliliğini artırarak çeşitlivitrin tiplerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Farklı çeşitleri olmasına rağmen genel olarak sekiz çeşit vitrin yaygın olarak kullanılmaktadır.

 1. Düz Vitrin
  Mağaza vitrininin düz ve giriş kapısıyla aynı hizada olduğu vitrin tipleri olan düz vitrinler,genellikle küçük bir alan sahip, daha çok kolayda mallar dediğimiz ürünlerin bulunduğumağazalar tarafından tercih edilmektedir. Vitrinde yatay alan sınırlı olduğu için, genellikledikey biçimde sergileme şekli kullanılmaktadır. Vitrinin düz şekilde olması vitrine tasarımve temizlik açısından kolay ve ekonomik fayda sağladığı söylenebilir. Genellikle bu vitrin
  çeşidini çiçekçiler yaygın olarak kullanmaktadırlar ( Mun, 1981 ).
 2. Açık Vitrin
  Mağaza cephesinin tümünü ya da bir kısmını açık bırakarak yaya kaldırımıyla birleştiren,mağazanın içinin en iyi şekilde algılandığı vitrinlerdir. Genel olarak mağazada satılanürünlerin ebatlarının büyük olduğu ve mağaza içi müşteri akışının yoğun olduğumağazaların kullandığı vitrin çeşididir. Araba showroomları, manavlar, süpermarketlergenellikle bu vitrin çeşidini tercih etmektedirler.
  Arkası açık olan vitrinler bir çok firma tarafından tercih edilse de, mağaza tasarımcılarıiçin zorlayıcı olmaktadır, çünkü aynı anda hem mağazanın hem de içinin her an çekici veilgi çekici görünmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tip vitrinlerin giydirilmesi de çok zorolmaktadır, çünkü hem içeriden hem de dışarıdan görünmektedirler ( Bayraktar, 2011,s.72).
 3. Kapalı Vitrin
  Mağaza cephesinde, vitrin alanının çoğunluğunun kapalı tasarlandığı, açık alanın ise gözhizasında olduğu, boyutları küçük ve yakından bakılması gereken ürünlerin bulunduğu vitrin türleridir. Ürünlerin sergilenmesi veya mağazanın içiyle ilgisinin kesilerek,tüketicinin sadece ürüne odaklanması için, vitrinin arkasında fon kullanılmaktadır.Mücevher, saat, optik ve hediye mağazalarının vitrinleri bu çeşit vitrinlerdir (Mun, 1981).Mağaza cephesinde, vitrin alanının çoğunluğunun kapalı tasarlandığı, vitrin türleridir.Ürünlerin sergilenmesi veya mağazanın içiyle ilgisinin kesilerek alıcıların sadece ürüneodaklanması için, vitrinin arkasında fon kullanılmaktadır. Genel olarak çok katlımağazalarda görülen bu tarz vitrinlerin tasarım açısından diğer vitrin çeşitlerinden dahailgi uyandırıcı olduğu söylenebilir, çünkü bu çeşit vitrinde belirttiğimiz gibi vitrinarkasında fon kullanılarak müşterilerin ilgisi sadece ürüne yönelik olmaktadır. Vitrininkapalı olması vitrinden içeri müşteri girişini engeller bu da mağazaya pahalı ürünlerinteşhirinde avantaj sağlayabilir.
 4. Köşe Vitrin: Binanın köşesinde konumlanmış mağazalarda, her iki yönden algılanabilen, mağaza girişkapısını geriye çekerek, lobi alanı oluşturulabilen vitrin türleridir. Genel olarak, her ikiyöne hitap ettiği için, alıcıların dikkatini daha kolay çekmektedir ( Morgan, 2008, s.47).
 5. Arkad Vitrin ( Kademelendirilmiş ):Yaya kaldırımıyla mağazaya giriş kapısı arasında geçiş holü bırakılan vitrinlerdir. Holünşekli, mağazanın iç alanına veya tasarımına göre düz veya girintili çıkıntılı şekildetasarlanabilmektedir. Tüketiciyi yaya trafiğinden alarak teşhir edilen ürünlerin daha rahatbir ortamda algılanmasını sağlar. Giyim, ayakkabı, ev eşyası, elektrik ürünlerin satıldığımağaza vitrinleri bu çeşit vitrinlerdir ( Mun, 1981).
 6. Çift Üniteli Vitrin : Mağazanın merkezinde bulunan girişle iki bölüme ayrılmış vitrinlerdir. Büyük alana sahipmağazalarda tercih edilen, görsel bakımdan etkili olan ve daha fazla teşhir alanına sahipvitrin türleridir ( Mun, 1981 ).
 7. Açılı Vitrinler : Yaya yolunda trafiğin akış yönüne doğru, vitrin kısmı mağazanın girişiyle birlikte açıvererek önde lobi oluşturacak şekilde konumlanmış vitrinlerdir. Bu vitrinlerdeunutulmaması gereken mankenlerin veya objelerin konumlandırılmasının asfalta veya yürüyüş yoluna değil, cama paralel olması gerektiğidir. Çünkü müşteriler genelliklevitrinlere bakarken bir camın önünde durmaktan hoşlanmaktadırlar ve arkaları kapıyadönük durmak istemektedirler ( Morgan, 2008 s.46).