Şunu ara:

Doğal ya da Yapay ışığın bir mekanda oynadığı rol tasarımcının elindeki en etkili tasarım elemanıdır. Aydınlatma tasarımı, ışığın yaratıcı özelliklerini kullanarak mekanı, ergonomisine,fonksiyonuna uygun, güvenli, sağlıklı, estetik bir hale getirmektir.

Yoğunluğu, rengi,dokusu ve kullanım şekli ile istenilen ortamın meydana getirilmesindeki rolü çok önemlidir.

Ortamda bulunan diğer mimari ögeler, dokularrenkler ışığın karakterine göre değişerek, yumuşak ya da dramatiksıcak ya da soğuk bir atmosfer oluştururlar.

Işık ile genel aydınlatma sağlanabildiği gibi, örneğin belirli bir noktaya yoğunlaşılarak farklı algılar yaratılır.

Işık mimariye anlam katar. Mimariyi algılama biçimimizi etkiler. Kullanımına göre oluşturulan kontrast ve gölgeler oluşturur; mimari detayları daha anlaşılır kılabilmek ya da tam tersine bir bütün olarak göz önüne çıkarmak oldukça önemlidir.

İşte aydınlatma tasarımı, ışığın tüm bu yaratıcı özelliklerini kullanarak mekanı, fonksiyonuna,estetiğine uygungüvenlisağlıklı bir hale getirmektir.

Tasarımda doğal ve yapay aydınlatma birlikte düşünmek oldukça fonksiyonel ve ergonomik ve akıllıcadır. Bir mekanda doğal ışıktan faydalanma düşüncesi mimari tasarımın en başından beri var olmalı ve ışık, mekanın fonksiyonuna göre kontrollü bir şekilde mekana aksetmelidir.

X