Şunu ara:
Fuar Stand Tasarımı

Harika bir yazı olmuş

Fuar süresince kullanılan kişiye ve firmaya özel olarak tasarlanan ofis ve showroomlara fuar standı Bu standların özel olarak kişiye, firmaya, sektöre özgü tasarlanmasına da fuar stand tasarımı adı verilir.

Fuar süresi boyunca müşterileriniz, rakipleriniz, ziyaretçileriniz, sektörel dostalarınız ya da arkadaşlarınız sizleri ziyaret edeceklerdir. Bu sebepledir ki fuar standlarınız kusursuz olmalı ve sizi ve ürününüzü en iyi şekilde yansıtmalıdır.


Fuar Stand Tasarımı Çeşitleri Nelerdir?

Fuar alanınıza göre ve yansıtmak istediğiniz mesaja görefuarstandı tercihleriniz değişkenlik gösterebilir. Birbirinden yapı ve işlevsel olarak 3 farklı fuar standı bulunur.
Bunlar;

 • Klasik Fuar Standı
 • Ahşap Fuar Standı
 • Modüler Fuar Standı
Ürün Tasarımında Yapay Zeka

Tasarım endüstrisine bakıldığında, konuyla ilgili iki farklı bakış açısı bulunmaktadır
Bazıları için, yapay zekâ, tasarımcıların daha iyi imkânlarla tasarlamalarını sağlayacak bir yaklaşım ve tasarım endüstrisinin geleceğini oluşturmaktadır.

Diğerleri ise, yapay zekânın tasarımcılar için bir tehdit oluşturduğunu ve insanın tasarımcıların yerini alacağını düşünmektedir (Cass, 2019).
Görüldüğü üzere uzmanların konuyla ilgili farklı görüşleri bulunabilmektedir.

Teixeira’ya göre yapay zekâ gibi teknolojiler tasarımı daha fazla insan için daha erişilebilir hale getirmektedir. Tasarımcılar (ve tasarımcı olmayanlar), çok fazla enerji harcamaksızın, yaratmaya çalıştıkları şeylerin kalitesini ve detaylarını artırabilirler. Yapay zekâ tasarım alanında yardımcı teknoloji olarak kullanılacak ve tasarımcıları şu aşamada işlerinden etmeyecektir (2017).

Durrani ise, yapay zekâ sayesinde tasarımcıların gelecekte daha yaratıcı hale gelmesini ve küratör olarak hareket etmesini beklenmekte; yaratıcı görevler için daha fazla boş zamanları olacağını düşünmektedir (2018).

Yapay Zeka ile Donatılan Mobilya Tasarımları

Ağırlıklı olarak üretim yapan, üreten sistemlerinizi Dünya standarlarının ötesine erişebilmesi için, Yapay Zeka AI, Makine Öğrenmesi ML, IOT donanım, IOT yazılım geliştirmeleri ile mobilyaları yeniden yapay zekayla donatarak tasarlıyoruz, geliştirdiğimiz Yapay Zeka çözümler sizin 5. Sanayi Devrimi ve entegrasyonunuzu sağlıyor.

Sisteminizi daha rahat yönetebilmeniz için, sizin istekleriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda, planlanabilir, programlanabilir, yönetilebilir, canlı takip edilebilir ve raporlanabilir, masaüstü veya mobil uygulamalar geliştiriyoruz.

Yapay Zekayla Donatılan Mobilya Tasarımları

Vitrin Tasarımı

Bir vitrin veya pencere, aynı zamanda bir mağazadaki satılık eşyaları sergileyen veya müşteriyi mağazaya çekmek için tasarlanmış bir penceredir. Genellikle, terim dükkanın önündeki daha büyük cepheleri ifade eder.[1]

Mağazalardaki ilk vitrinler, 18. yüzyıl sonlarında göze çarpan tüketim seviyelerinin hızla arttığı Londra’da kuruldu. Perakendeci Francis Place, Charing Cross’daki terzilik tesisinde bu yeni perakende satış yöntemini ilk deneyenlerden biriydi. Butiklerdeki vitrinler genellikle giydirilen vitrin mankeni kullanır.

Photo by Sunyu Kim on

Vitrinler mağaza planında çok önemli bir yere sahip olmaktadır. İlgi çekici ve müşteriningözüne çarpan vitrinler, müşterileri mağazanın içine çekmektedir. Bir taraftan içeridesatılan ürünlerle ilgili bilgi verilirken diğer taraftan mağazanın müşteriye yansıtmakistediği yüzü ve imajı gösterilmektedir ( Bayraktar, 2011).
İnsanlar gerek yoğun iş temposu gerekse yasamın getirmiş olduğu yoğunluk nedeniyleişlerini bir an önce yoluna koyma telaşı içerisindedirler. Bu telaş içerisinde yoldan geçeninsanlar mağazaların vitrinlerini birkaç saniye içerisinde incelediklerinden, onları bir anolsun durdurup amaçlanan mesaj oldukça hızlı bir şekilde verilmelidir. Burada vitrintasarımının öneminin çok büyük olduğu söylenebilir.
Ne çeşit vitrin tasarımı düşünülürse düşünülsün birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu noktalar:

Vitrinin çeşidi

Ürünlerin en iyi şekilde nasıl gruplanacağı,
Herhangi bir planın veya temanın / düzenin olup olmadığı,

Manken, dekor, ışıklandırma, grafik ve işaretlerin nasıl kullanılacağıdır (Morgan, 2008,
s.42 ).
Bir mağaza vitrin tasarımında tasarımcının sahip olması gereken bir takım unsurlar
bulunmaktadır.

Bir mağaza vitrin tasarımında tasarımcı;

 1. Sergileme işlevinin, mağazanın hazırlanışında, göz önünde tutulan diğer şeylerden,tümüyle ayrılan bir şey olduğunun bilincinde olmalıdır.
 2. Sergileme elemanlarını ve vitrini mağazanın her zaman ki dekorundan farklı, satışişleminin bir parçası olarak görmelidir.
 3. Sergileme stilinde ve politikasında olabilecek maksimum değişikliği yapmalıdır.

Vitrin Çeşitleri
Bir vitrin tasarlanırken; mağazanın konumu, büyüklüğü mağazada satılan ürünlerin özelliğigibi özellikler dikkate alınmalıdır. Bu özelliklerin vitrinlerin çeşitliliğini artırarak çeşitlivitrin tiplerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Farklı çeşitleri olmasına rağmen genel olarak sekiz çeşit vitrin yaygın olarak kullanılmaktadır.

 1. Düz Vitrin
  Mağaza vitrininin düz ve giriş kapısıyla aynı hizada olduğu vitrin tipleri olan düz vitrinler,genellikle küçük bir alan sahip, daha çok kolayda mallar dediğimiz ürünlerin bulunduğumağazalar tarafından tercih edilmektedir. Vitrinde yatay alan sınırlı olduğu için, genellikledikey biçimde sergileme şekli kullanılmaktadır. Vitrinin düz şekilde olması vitrine tasarımve temizlik açısından kolay ve ekonomik fayda sağladığı söylenebilir. Genellikle bu vitrin
  çeşidini çiçekçiler yaygın olarak kullanmaktadırlar ( Mun, 1981 ).
 2. Açık Vitrin
  Mağaza cephesinin tümünü ya da bir kısmını açık bırakarak yaya kaldırımıyla birleştiren,mağazanın içinin en iyi şekilde algılandığı vitrinlerdir. Genel olarak mağazada satılanürünlerin ebatlarının büyük olduğu ve mağaza içi müşteri akışının yoğun olduğumağazaların kullandığı vitrin çeşididir. Araba showroomları, manavlar, süpermarketlergenellikle bu vitrin çeşidini tercih etmektedirler.
  Arkası açık olan vitrinler bir çok firma tarafından tercih edilse de, mağaza tasarımcılarıiçin zorlayıcı olmaktadır, çünkü aynı anda hem mağazanın hem de içinin her an çekici veilgi çekici görünmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tip vitrinlerin giydirilmesi de çok zorolmaktadır, çünkü hem içeriden hem de dışarıdan görünmektedirler ( Bayraktar, 2011,s.72).
 3. Kapalı Vitrin
  Mağaza cephesinde, vitrin alanının çoğunluğunun kapalı tasarlandığı, açık alanın ise gözhizasında olduğu, boyutları küçük ve yakından bakılması gereken ürünlerin bulunduğu vitrin türleridir. Ürünlerin sergilenmesi veya mağazanın içiyle ilgisinin kesilerek,tüketicinin sadece ürüne odaklanması için, vitrinin arkasında fon kullanılmaktadır.Mücevher, saat, optik ve hediye mağazalarının vitrinleri bu çeşit vitrinlerdir (Mun, 1981).Mağaza cephesinde, vitrin alanının çoğunluğunun kapalı tasarlandığı, vitrin türleridir.Ürünlerin sergilenmesi veya mağazanın içiyle ilgisinin kesilerek alıcıların sadece ürüneodaklanması için, vitrinin arkasında fon kullanılmaktadır. Genel olarak çok katlımağazalarda görülen bu tarz vitrinlerin tasarım açısından diğer vitrin çeşitlerinden dahailgi uyandırıcı olduğu söylenebilir, çünkü bu çeşit vitrinde belirttiğimiz gibi vitrinarkasında fon kullanılarak müşterilerin ilgisi sadece ürüne yönelik olmaktadır. Vitrininkapalı olması vitrinden içeri müşteri girişini engeller bu da mağazaya pahalı ürünlerinteşhirinde avantaj sağlayabilir.
 4. Köşe Vitrin: Binanın köşesinde konumlanmış mağazalarda, her iki yönden algılanabilen, mağaza girişkapısını geriye çekerek, lobi alanı oluşturulabilen vitrin türleridir. Genel olarak, her ikiyöne hitap ettiği için, alıcıların dikkatini daha kolay çekmektedir ( Morgan, 2008, s.47).
 5. Arkad Vitrin ( Kademelendirilmiş ):Yaya kaldırımıyla mağazaya giriş kapısı arasında geçiş holü bırakılan vitrinlerdir. Holünşekli, mağazanın iç alanına veya tasarımına göre düz veya girintili çıkıntılı şekildetasarlanabilmektedir. Tüketiciyi yaya trafiğinden alarak teşhir edilen ürünlerin daha rahatbir ortamda algılanmasını sağlar. Giyim, ayakkabı, ev eşyası, elektrik ürünlerin satıldığımağaza vitrinleri bu çeşit vitrinlerdir ( Mun, 1981).
 6. Çift Üniteli Vitrin : Mağazanın merkezinde bulunan girişle iki bölüme ayrılmış vitrinlerdir. Büyük alana sahipmağazalarda tercih edilen, görsel bakımdan etkili olan ve daha fazla teşhir alanına sahipvitrin türleridir ( Mun, 1981 ).
 7. Açılı Vitrinler : Yaya yolunda trafiğin akış yönüne doğru, vitrin kısmı mağazanın girişiyle birlikte açıvererek önde lobi oluşturacak şekilde konumlanmış vitrinlerdir. Bu vitrinlerdeunutulmaması gereken mankenlerin veya objelerin konumlandırılmasının asfalta veya yürüyüş yoluna değil, cama paralel olması gerektiğidir. Çünkü müşteriler genelliklevitrinlere bakarken bir camın önünde durmaktan hoşlanmaktadırlar ve arkaları kapıyadönük durmak istemektedirler ( Morgan, 2008 s.46).
Fuar Stand Tasarımı

Fuar süresince kullanılan kişiye ve firmaya özel olarak tasarlanan ofis ve showroomlara fuar standı denir. Bu standların özel olarak kişiye, firmaya, sektöre özgü tasarlanmasına da fuar stand tasarımı adı verilir. Fuar süresi boyunca müşterileriniz, rakipleriniz, ziyaretçileriniz, sektörel dostalarınız ya da arkadaşlarınız sizleri ziyaret edeceklerdir. Bu sebepledir ki fuar standlarınız kusursuz olmalı ve sizi ve ürününüzü en iyi şekilde yansıtmalıdır.

Fuar Stand Tasarımı Karar Verirken Nelere Dikkat Edilir?

Stand tasarımlarında en önemli noktalardan biri de tasarımın sizlere ve sektörünüze özgü olmasıdır. Fuar alanlarında tanıdığınız ve tanımadığınız tüm kişiler sizleri ziyarete gelecek ya da fuar standınıza uğrayacaktır.

Bu yüzden fuar stand tasarımı hem şirketinizin kimliğini hem de hedef kitlenizi belirlemek ve hedef kitlenize vereceğiniz güçlü mesajı müşterilerinize vurgulayacaktır

Fuar standı araştırması yaparken tasarımı kadar dikkat edilecek başka bir konu da fuar standı fiyatlarıdır. Pek çok fiyat farklılıklarına rastlamanız mümkün. Bu nedenle iyi bir araştırma yapılmalı ve sizler için en makul olan sonuca varılmalıdır.

Fuar Standı Tasarımda Dikkat Edilecek Noktalar:

 • Ürünleriniz ön planda ve dikkat çekici olmalıdır.
 • Karmaşık bir düzende değil, her şey düzenli ve göz alıcı olmalıdır.
 • Ziyaretçilerinizde merak uyandırmalıdır.
 • Sade, zarif, şık ve ilgi çekici olmalıdır.
 • Fuar stand tasarımı firmanızı en doğru şekilde öne çıkarmalıdır.

Fuar Standı Verimliliği Artıracak Noktalar:

 • Fuarlarda fuar standı alanınızın hangi bölgede olduğu oldukça önemlidir.
 • Standınızın büyüklüğü gerekli ölçüde olmalıdır.
 • En önemli noktalardan biri de fuar stand tasarımı çok iyi bir şekilde tasarlanmalıdır.
 • Fuarda sunacağınız ürün çeşitliliği etkileyici bir faktördür.
 • Teknik detaylar kusursuz olmalı ve ziyaretçilere bu tür durumlar yansıtılmamalıdır. Her şey kusursuz ilerlemelidir.
 • Fuar standlarınızdaki iletişim en iyi ve en anlaşılır şekilde olmalıdır.

Fuar Stand Tasarımı Çeşitleri Nelerdir?

Fuar alanınıza göre ve yansıtmak istediğiniz mesaja görefuarstandı tercihleriniz değişkenlik gösterebilir. Birbirinden yapı ve işlevsel olarak 3 farklı fuar standı bulunur.
Bunlar;

 • Klasik Fuar Standı
 • Ahşap Fuar Standı
 • Modüler Fuar Standı

Özetle fuar standı tasarlanırken müşteri beklentisi, ürünü çekici gösterebilme ergonomi,maliyet ve tasarım süreçleri önem arz etmektedir. Bu bakımdan fuar standları klasik, ahşap,modüler kategorilerinde incelenmektedir.

Yapay Zekayla Donatılan Uzay Araç Sistemleri

Bir uzay aracı sistemi, görev profiline bağlı olarak, çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır. Uzay aracı alt sistemleri uzay aracının platformunu (ing:bus) oluşturur; yönelim belirlenim ve denetimi (ing: ACS), kılavuzluk (ing:guidance), yolbul (ing:navigation) ve kontrol -KYK- (ing: Guidance-Navigation&Control GNC ), iletişim (ing: comms), komuta ve veri işleme (ing: command and data handling CDH), elektrik güç sistemi (ing: Electrical Power System EPS), uzay aracı ısı yönetimi (ing: thermal control system TCS), itki sistemi ve diğer yapıları içerebilir. Uzay aracının çatısına genellikle görev yükü yerleştirilir/bağlanır.Yaşam desteğiİnsanlı uzay uçuşunda kullanılacak olan uzay aracı, mürettebat için ayrıca bir yaşam destek sistemi de içermelidir. (ing:life support system)Uzay mekiği‘nin ön kısmındaki tepki yönlendirme sistemi (ing:RCS) iticileriYönelim denetimiBir uzay aracının, istenilen doğrultuda yönelime erişmesi ve dış kaynaklı torklara ve kuvvetlere gerektiği gibi tepki/cevap verebilmesi için yönelim denetimi (ing: ACS) alt sistemine ihtiyacı olacaktır. Yönelim denetimi alt sistemi, denetim algoritmalarıyla birlikte alglayıcılardan ve çalıştırıcılardan oluşmaktadır.

Photo by SpaceX on Pexels.com

Yönelim denetim alt sistemi, bilimsel deneyler için istenilen hedefe, güneş panellerinde güç üretimi için Güneş’e ve iletişim için Dünya’ya doğru uzay aracının düzgün bir şekilde yönelmesini/doğrultulmasını sağlamaktadır.Kılavuzluk-Yolbul-Kontrol KYK (ing. Guidance-Navigation-Control GNC)’Kılavuzluk’, uzay aracını olması gereken yere doğru yönlendirme için gerekli olan komutların (genellikle ‘Komuta ve Veri İşleme’ alt sistemi tarafından) hesaplanmasını ifade eder.’Yolbul‘ bir uzay aracının yörünge ögelerini ya da konumunu belirlemeyi ifade eder. ‘Kontrol’ ise uzay aracının yolunu/doğrultusunu görev gereksinimlerini karşılayacak şekilde güncellemeyi/düzeltmeyi ifade etmektedir.Komuta ve veri işleme – KVİ (İng. Command and data handling CDH)Bu alt sistem komutlarını iletişim alt sisteminden alıp bu komutların onaylanması ve deşifre edilmesi işlemlerini gerçekleştirir ve komutları uzay aracının ilgili alt sistemlerine ve bileşenlere iletir. KVİ ayrıca uzay aracının diğer alt sistemlerinden ve bileşenlerinden sistem performans verisi (ing:housekeeping data) ile bilimsel verileri (örn: teleskop bileşeninden resim) alır ve verileri veri kaydedici (ing:data recorder ) birimde saklanmak ya da iletişim alt sistemi aracılığıyla yer istasyonuna radyo dalgalarıyla aktarılmak üzere paketler. Diğer KVİ işlevleri arasında uzay aracı saatinin bakımını üstlenmek ve araçtaki pil sisteminin sağlık durumunun izlenmesi (ing:state-of-health monitoring).Daha fazla bilgi: Araç-içi veri işleme(ing:On-Board Data Handling)İletişimHem robotik (ing:robotic) hem de insanlı uzay araçları, hem gezegen yüzeyindeki istasyonlarla hem de uzaydaki diğer uzay araçlarıyla iletişim kurmak için çeşitli iletişim sistemleri kullanmaktadır. Kullanılan teknolojiler arasında RF (ing:RF) ve optik (ing:optical) iletişim bulunmaktadır. Ek olarak, uzay araçlarındaki bazı görev-yükleri, alıcı-tekrar-aktarıcı (ing:transponder) gibi elektronik teknolojileri kullanmak suretiyle, açıkça yerden-yere iletişim amaçlıdır.GüçUzay aracı çeşitli alt sistemlere güç sağlayabilmek için, elektrik güç üretim ve dağıtım alt sistemine ihtiyaç duyar. Güneş‘e yakın uzay araçları elektrik üretmek için sıklıkla güneş panelleri (ing:solar panels) kullanır. Güneş ışığından anlamlı miktarlarda elektrik üretilemeyecek kadar güneşten uzak bölgeler (örn:Jüpiter) için tasarlanan uzay araçları, radyoizotop termoelektrik üreteci (ing: RTG) kullanarak gerekli elektriği üretebilirler. Üretilen elektrik, güç koşullandırma donanımından geçirildikten sonra elektriksel aksam çatısı üzerindeki güç dağıtım biriminden geçerek uzay aracının diğer bileşenlerine dağıtılır. Piller ise çatıya genellikle pil yükleme düzenleyicisi üzerinden bağlanırlar ve ana güç üretimi devrede değilken sisteme elektrik gücü sağlamak için kullanılırlar. Buna örnek olarak alçak Dünya yörüngesindeki bir uzay aracının Dünya tarafından gölgede bırakılarak güneş ışığından mahrum kalması gösterilebilir.Isı DenetimiUzay araçları, atmosfer‘den geçişe ve uzay ortamına (ing:space environment) dayanacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Sıcaklığın yüzlerce Celsius derece aralığında değiştiği vakum ortamında ve aynı zamanda (atmosfere tekrar giriş yapılıyorsa) plazmaların bulunduğu ortamda çalışabilmelidirler.

Kullanılacak üretim maddesi olarak ya berilyum ve güçlendirilmiş karbon-karbon (ing:reinforced carbon–carbon) gibi yüksek erime sıcaklığına ve düşük yoğunluğa sahip maddeler ya da (yüksek yoğunluğa rağmen muhtemelen daha düşük kalınlık gereksinimleri yüzünden) tungsten veya yüzel aşındırmalı (ing:ablative) karbon–karbon bileşikler/alaşımlar kullanılmaktadır. Görev içeriğine bağlı olarak, uzay aracının ayrıca başka bir gezegenimsi gök cisminin yüzeyinde çalışması gerekebilir. Belirli ışınım/ısı yayma (ing:radiative) özelliklerine sahip maddelerin seçilmesine bağlı olarak, Uzay aracı ısı denetim alt sistemi (ing: thermal control subsystem) pasif olabilmektedir. Aktif ısı yönetimi alt sistemleri, elektrikli ısıtıcıları ile bazı aletleri belirli sıcaklık aralıklarında tutmak üzere uzaya verilen ışınım şeklindeki ısının miktarını belirleyen panjur benzeri açma-kapatma düzenekleri şeklindeki aktüatorleri kullanmaktadır.Uzay aracı itki sistemiGörev içeriğinin bir itki sistemini gerektirmesine bağlı olarak, bir uzay aracı itki alt sistemine sahip olmayabilir. “Swift Gözlemevi” (ing: Swift) adlı teleskop-gözlemevi itki aracı olmayan uzay aracına güzel bir örnektir. Ancak genellikle, ADY seviyesinde görev yapan uzay araçlarında (sürtünmeden kaynaklı hız ve irtifa kaybını gidermek üzere) yükseklik ve yörüngesel eğiklik ayarlama hareketlerini yapmak için itki alt sistemi bulunur. Ayrıca momentum denetim manevrası yapan bir uzay aracının da itki sistemine ihtiyacı vardır.

Genel bir itki sisteminin bileşenleri arasında yakıt, yakıt deposu, vanalar, borular, ve iticiler bulunmaktadır.Isı denetim sistemi, bu bileşenlerin sıcaklıklarını gözlemleyerek ve uzay aracı manevralarına hazırlamak amacıyla tankları ve iticileri önceden ısıtarak itki sistemiyle etkileşmektedir.Uzay aracı yapısı/çatısıUzay aracı, fırlatma aracı tarafından üzerine uygulanan pozitif ivmelenme (hızlanma) yüküne karşı dayanacak şekilde tasarlanıp üretilmelidir ve diğer alt sistemlerin tutturulacağı/bağlanacağı noktalar ve alanlar içermelidir. Görev içerğine bağlı olarak, yapısal alt sistemin başka bir gezegensel gök cisminin atmosferine giriş yaparken maruz kalacağı sürtünmeye ve negatif ivmelenme (yavaşlama) yüküne ve ayrıca başka bir gezegensel gök cisminin yüzeyine inişe dayanması gerekebilecektir.Görev yüküGörev yükü uzay aracının görevine bağlı olarak değişmektedir ve genellikle uzay aracının “faturaları ödeyen” (para getiren) parçası olarak düşünülür.

Yaygın görev yükleri arasında bilimsel araç ve gereçler (örn: kameralarteleskoplar, ve parçacık algılayıcıları– ing: particle detector -), kargo ve insan mürettebat bulunmaktadır.Yer kesimiAna madde: Yer kesimi(ing:Ground segment)Yer kesimi, fiziksel olarak uzay aracının bir parçası olmamasına rağmen, uzay aracının yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur. Kullanımdaki bir yer kesiminin yaygın bileşenleri arasında uçuş operasyon takımının uzay aracıyla ilgili operasyonları gerçekleştirdiği yer olan ‘görev operasyonları tesisi’ (ing: mission operations facility ), veri işleme ve saklama tesisi, uzay aracına sinyal yaymak/göndermek ve uzay aracından sinyal almak için kullanılan yer istasyonları ve görevin tüm alt sistemlerini birbirine bağlayan bir ses ve veri iletişim ağı bulunmaktadır.[15]Fırlatma aracıFırlatma aracı, uzay aracını Dünya’nın yüzeyinden yukarı doğru, atmosferin içinden, göreve bağlı olarak belirlenen bir hedef yörüngeye ulaşana kadar itmektedir. Bir fırlatma aracı harcanabilir (ing:expendable) veya yeniden kullanılabilir nitelikte olabilir.

Galeri Stüdyo

Yapay Zekayla Donatılmış Geleceği Şekillendiren

Mimari,İçmimari,Hotel,Yat,Otomotiv,Takı,Ambalaj,Paket,Raylı Sistemler,

Uzay Araçları,Akıllı Ev Sistemleri,Mobilya,Ürün,Vitrin,Aksesuar ,Ayakkabı Tasarımları.

X